הלקוחות שלנותוכנות A.P.T מאופיינות בהתאמתה לארגונים גדולים וקטנים, בתי ספר, עמותות וארגונים, ארגוני צדקה, ישיבות וגמחים.
ברשימה זו מופיעים חלק מלקוחותינו, נשמח לראות גם אתכם מצטרפים להצלחה!

צור קשר:

     רשימת חלק מלקוחותינו