כל הפוסטים בספקים

מעקב שקים יוצאים

מעקב שקים יוצאים המערכת מאפשרת לנהל מעקב על כלל השיקים שיוצאים מהתוכנה תוך סיווגם ל”ממתין לפרעון”, “נפרע”, “חזר”, “בוטל” ועוד.

קרא עוד ←

מיזוג דואר לספקים

מיזוג דואר לספקים אופציית מיזוג דואר קיימת כמעט בכל מקום בתוכנה. בספקים אפשר לבצע מיזוג דואר לכרטיס הספק או לכל

קרא עוד ←

קופה קטנה

קופה קטנה התוכנה מאפשרת לנהל קופה קטנה עם פירוט של כל הכספים שיוצאים ונכנסים. ניתן להוציא דוחות מסכמים לפי תאריכים

קרא עוד ←

תשלום בשיקים

תשלום בשיקים ניתן להעביר תשלום בשקים ידניים ולעדכן בתוכנה. ניתן להדפיס שקים מהתוכנה. ניתן להזמין שק בעיצוב אישי התואם לצורכיכם.

קרא עוד ←

יצוא לחשבשבת

יצוא לחשבשבת מודול “יצוא לחשבשבת” מאפשר להוציא קובץ תנועות בפורמט התואם לתוכנת חשבשבת המכיל את כל התנועות של הספקים בצורה

קרא עוד ←

מאזן התחייבויות

מאזן התחייבויות ניתן להזין במערכת חשבוניות, ולהוציא כל תשלום כנגד חשבונית. התוכנה תנהל מאזן התחייבויות לכל ספק בנפרד והצגת יתרת

קרא עוד ←

ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור התוכנה מאפשרת להגדיר ניכוי מס במקור כך שבאופן אוטומטי כל תשלום יתחלק בין הסכום המועבר לספק לבין

קרא עוד ←

תשלום באמצעות מס”ב

תשלום באמצעות מס”ב מערכת ספקים מאפשרת לכם לשלם לספקים באמצעות מס”ב תוך סנכרון מושלם של התשלומים בתוכנה, ולחסוך ניירת וטרטורים

קרא עוד ←