סיכומון - מערכת שליטה ובקרה


קצת על התוכנה

מערכת סיכומון פותחה בכדי לתת למנהל את הכלים החשובים ביותר לצרכי ניהול המוסד. כידוע אחד הדברים החשובים ביותר לניהול תקין ובניית יעדים ותקציבים למוסד/העמותה, הינו מערכת דוחות בקרה ואינדיקציות לפי חתכים שונים. בהעדר נתונים אלו קשה מאד לקבל את ההחלטות הנכונות על מנת לייעל את מערך ההכנסות של המוסד. אנו ב – APT חשבנו עליכם, ואנו גאים להגיש לכם את המודול החדשני "סיכומון" אשר בלחיצת כפתור תוכלו לקבל אינדיקציות מלאות של כל ההכנסות וההוצאות של המוסד, תוך ירידה לרזולציות הקטנות ביותר בכדי לשפר ולייעל את היכולות הביצועיות במערך הגיוס של מוסדכם, אל מול היעדים שקבעתם לעצמכם, והכל בלחיצת כפתור.


סיכום גיוס תרומות
 • סיכום גיוס לפי כל חתך
 • סיכום ואחוזי חזרות
 • סיכום ואחוזי ביטולים
 • אחוזי גביה לפי כל חתך
 • יתרה עתידית
 • הגדרות תצוגת שדות
 • קיבוץ וסינון לפי כל חתך
 • שמירת שאילתות וחתכים
 • דוחות ויצוא לאקסל
הכנסות תרומות/יעדים
 • סיכום הכנסות כללי
 • קיבוץ וסיכום לפי כל חתך
 • ניהול יומן יעדי הכנסות אחוז הכנסות ביחס ליעד
 • חישוב הכנסות עתידיים
 • הגדרות תצוגת שדות קיבוץ וסינון לפי כל חתך
 • שמירת שאילתות וחתכים
 • דוחות ויצוא לאקסל

סיכום תשלומי מלגות
 • סיכום גביית שכ"ל לפי חתך
 • סיכום ואחוזי חזרות
 • סיכום ואחוזי ביטולים
 • אחוזי גביה לפי כל חתך
 • יתרה עתידית
 • הגדרות תצוגת שדות
 • קיבוץ וסינון לפי כל חתך
 • שמירת שאילתות וחתכים
 • דוחות ויצוא לאקסל
סיכום תשלומי שכר לימוד
 • סיכום גביית שכ"ל לפי חתך
 • סיכום ואחוזי חזרות
 • סיכום ואחוזי ביטולים
 • אחוזי גביה לפי כל חתך
 • יתרה עתידית
 • הגדרות תצוגת שדות
 • קיבוץ וסינון לפי כל חתך
 • שמירת שאילתות וחתכים
 • דוחות ויצוא לאקסל
סיכום מרכיבי שכל לימוד
 • סיכום מרכיבי שכ"ל לפי חתך
 • סיכום ואחוזי חזרות
 • סיכום ואחוזי ביטולים
 • אחוזי גביה לפי כל חתך
 • יתרה עתידית
 • הגדרות תצוגת שדות
 • קיבוץ וסינון לפי כל חתך
 • שמירת שאילתות וחתכים
 • דוחות ויצוא לאקסל
סיכום תשלומי ספקים
 • סיכום תשלומי ספקים לפי חתך
 • סיכום תשלומי ספקים לפי חתך
 • סיכום תשלומים לפי חודש
 • אחוזים מהתשלום לפי כל חתך
 • יתרה עתידית
 • הגדרות תצוגת שדות
 • קיבוץ וסינון לפי כל חתך
 • שמירת שאילתות וחתכים
 • דוחות ויצוא לאקסל


סיכום הוצאות והכנסות
 • סיכום הוצאות לפי חתך
 • סיכום הכנסות לפי חתך
 • סיכום הוצאות והכנסות לפי חודש
 • אחוזים מהתשלום לפי כל חתך
 • יתרה עתידית
 • הגדרות תצוגת שדות
 • קיבוץ וסינון לפי כל חתך
 • שמירת שאילתות וחתכים
 • דוחות ויצוא לאקסל